AdBlue near you

NORMA EURO 6 DOTYCZĄCA EMISJI SPALIN

W 2017 roku duży nacisk kładzie się na zgodność z normami i przepisami dotyczącymi zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Nie dziwi więc częstotliwość, z jaką poruszany jest temat pojazdów drogowych. W wyniku prowadzonych rozmów opracowana została nowa norma Euro 6c, która weszła w życie 1 września 2017 roku. Postanowienia normy w większości odnoszą się do przemysłu motoryzacyjnego i nakładają na producentów obowiązek wprowadzenia poważnych zmian w wytwarzanych przez nich produktach. … Continued

NORMATIVA EURO 6 SOBRE EMISIONES

En 2017, las normativas y reglamentos han girado en torno al medioambiente y la contaminación. Y, como era de esperar, gran parte de las discusiones se han centrado en las emisiones de los vehículos que circulan por nuestras carreteras.   El resultado del debate es la norma Euro 6c, que entró en vigor el 1 de … Continued