AdBlue near you

NORMA EURO 6 DOTYCZĄCA EMISJI SPALIN

  • normativas-y-reglamentos

W 2017 roku duży nacisk kładzie się na zgodność z normami i przepisami dotyczącymi zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Nie dziwi więc częstotliwość, z jaką poruszany jest temat pojazdów drogowych.

W wyniku prowadzonych rozmów opracowana została nowa norma Euro 6c, która weszła w życie 1 września 2017 roku. Postanowienia normy w większości odnoszą się do przemysłu motoryzacyjnego i nakładają na producentów obowiązek wprowadzenia poważnych zmian w wytwarzanych przez nich produktach.

Czym jest norma Euro 6?

Europejska norma Euro 6 obowiązuje od września 2015 roku i dotyczy ochrony środowiska. Została opracowana w celu redukcji emisji niektórych szkodliwych gazów wydzielanych przez pojazdy drogowe. Norma zmusza producentów do wytwarzania bardziej ekologicznych samochodów osobowych i ciężarowych. Obowiązujące limity emisji cząstek stałych i tlenków azotu (NOx) są coraz bardziej rygorystyczne.

Początkowo europejskie normy dotyczyły wyłącznie pojazdów ciężkich, ale od 1991 roku przestrzeganie ich jest konieczne także w przypadku pojazdów o mniejszej masie. W kolejnych latach odnotowano znaczny spadek emisji tlenków azotu – co więcej, ta tendencja nadal się utrzymuje.

Kolejne normy dotyczące pojazdów lekkich zostały oznaczone numerami od 1 do 6. Nowsze normy posiadają wyższy numer. Najnowszą z nich jest norma Euro 6, która dotyczy wszystkich pojazdów zarejestrowanych od 1 września 2015 roku włącznie. Oznacza to, że wszystkie nowe pojazdy sprzedawane w krajach UE po tym dniu muszą być zgodne z normą Euro 6.

Najskuteczniejszą metodą wyeliminowania emisji tlenków azotu jest selektywna redukcja katalityczna (SCR) stosowana w połączeniu ze środkiem AdBlue®. Europejscy producenci i organizacje najczęściej wybierają właśnie takie rozwiązanie. Wprowadzony na rynek w październiku 2006 roku system AdBlue® (opracowany przez GreenChem) do pojazdów ciężkich zrewolucjonizował sposób walki z emisją tlenków węgla. Technologia SCR wykorzystująca AdBlue® jest stosowana w większości samochodów ciężarowych wyprodukowanych od 2006 roku i wszystkich wyprodukowanych od października 2012 roku.

W jaki sposób wykonywane są badania?

Od samego początku badania związane z normami Euro są wykonywane zgodnie z opracowaną w 1973 roku procedurą New European Driving Cycle (NEDC).

NEDC to seria badań przeprowadzanych w hamowni i wymagających zwiększania i zmniejszania prędkości silnika. Wykonywany na każdym etapie pomiar emisji zanieczyszczeń pozwala określić średni poziom emisji.

Obecnie uważa się, że wyniki uzyskiwane tą metodą w zbyt dużym stopniu różnią się od rzeczywistej emisji podczas jazdy po drodze. W związku z tym na początku września 2017 roku metoda NEDC została zastąpiona światową zharmonizowaną procedurą badania pojazdów lekkich (WLTP) stosowaną w przypadku lekkich pojazdów osobowych i komercyjnych.
Nowa procedura uwzględnia wyższe prędkości, bardziej dynamiczne i zbliżone do rzeczywistych cykle przyspieszania/hamowania oraz surowsze wymagania dotyczące warunków pomiaru niż w przypadku NEDC. Procedura WLTP jest bardziej dokładna niż stosowane dotąd badania laboratoryjne i lepiej odzwierciedla użytkowanie pojazdu.

Pomimo większej dokładności wyniki osiągane podczas badań i podczas jazdy mogą nadal się różnić. Decydują o tym różne czynniki, takie jak miejsce użytkowania i styl jazdy.

Z tego powodu opracowana została nowa procedura określająca rzeczywisty poziom emisji (RDE) i uzupełniająca wyniki otrzymywane w warunkach laboratoryjnych. Jej celem jest sprawdzenie, czy niski poziom emisji osiągany w laboratorium przekłada się na ograniczenie emisji w warunkach drogowych. Wykonywanie badań RDE będzie stanowić wymóg dodatkowy. Badania drogowe tego typu będą w pierwszej kolejności stosowane w Europie. Wykorzystywanie dwóch procedur badawczych ma udowodnić kierowcom, że deklaracje producenta dotyczące niskiego poziomu emisji znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.

NEDC

Uwzględniane zanieczyszczenia

Pomiar emisji jest wykonywany dla wszystkich substancji: od tlenków azotu (NOx) po CO2. W miarę upływu czasu i wprowadzania kolejnych norm wartości graniczne emisji zanieczyszczeń ulegały zmianie.

Od momentu wdrożenia normy Euro 1 w największym stopniu zmieniona została wartość graniczna emisji tlenków azotu. Normy Euro 1 i Euro 2 w ogóle nie uwzględniały NOx. Następnie dopuszczalna ilość została zmniejszona z 500 mg/km (Euro 3 z 2001 r.) do 80 mg/km (Euro 6 z 2015 r.).

Maksymalny poziom cząstek stałych (PM) emitowanych przez silniki wysokoprężne wynosił 140 mg/km w przypadku Euro 1, a obecnie wynosi 4,5 mg/km na mocy normy Euro 6. Normy Euro od 1 do 4 nie nakładały żadnych ograniczeń dotyczących emisji cząstek stałych przez pojazdy benzynowe. Po raz pierwszy wartość graniczną określono, wprowadzając normę Euro 5 w 2009 roku. Obecnie wszystkie silniki spalinowe muszą być zgodne z odpowiednimi wymogami. Warto podkreślić, że, chcąc zachować zgodność z normami, producenci opracowują pojazdy coraz bardziej przyjazne dla środowiska.

AdBlue® – sposób na redukcję emisji tlenków azotu

Środek AdBlue® jest najczęściej wybieranym sposobem ograniczania emisji tlenków azotu przez pojazdy z silnikiem wysokoprężnym. Co więcej, sposób ten jest zgodny z normą Euro 6. Dzięki AdBlue® większość tlenków azotu jest przekształcana w nieszkodliwe dla ludzi parę wodną i związki diazoniowe.

Układ selektywnej redukcji katalitycznej miesza spaliny ze środkiem zmniejszającym ilość tlenków azotu, czyli AdBlue®.

Dzięki AdBlue® współczesne pojazdy emitują jeszcze mniej zanieczyszczeń. Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, w których wykorzystywany jest AdBlue®, są zgodne z nowymi normami europejskimi.

Warto podkreślić, że środek AdBlue® pozwala zmniejszyć o 95% emisję tlenków azotu przez takie pojazdy.

SCR AdBlue GreenChem

Share this post